Статистика блога
196
Записей
2623
Обращений
117262
Посетителей
Областные Управления
(финансируемые из местного бюджета)
Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)

Государственная служба

Всё о государственной службе в Карасуском районе 

  1. Имидж государственной службы
  2. Этический кодекс государственной службы
  3. Местное самоуправление
  4. Объявления кадровой службы
  5. Порядок поступления на госслужбу
  6. Сведения о наличии вакантных гос.должностей
  7. Требования при поступлении
  8. Правила премирования и поощрения 
  9. Этика и нормы поведения государственного служащего 2018


«Қарасу ауданы әкімінің аппараты» ММ Әдеп жөніндегі уәкілі

Балжақаев Ерлан Зылгарыұлы

Уполномоченный по этике

ГУ «Аппарат акима Карасуского района»

Балжакаев Ерлан Зылгариевич

Мемлекеттік қызметшілерді және басқа да азаматтарды қабылдау әр айдың соңғы сәрсенбісінде жүргізіледі.

Прием государственных служащих и иных граждан проводится в последнюю среду каждого месяца.

Қарасу а. А.Исаков к. 73. Телефон  8(71452)21-2-64 E-mail: zamestitelakima@mail.ru«Қостанай облысы әкімінің аппараты» ММ  

Әдеп жөніндегі уәкілі Сүйіндіков Қайрат

Жанділдәұлы

Уполномоченный по этике

ГУ «Аппарат акима Костанайской области»

Сюндиков Кайрат Жандильдинович

Мемлекеттік қызметшілерді және басқа да азаматтарды қабылдау әр айдың соңғы сәрсенбісінде жүргізіледі.

Прием государственных служащих и иных граждан проводится в последнюю среду каждого месяца.

Қостанай қ. Әл-Фараби д. 66.  каб.106

телефон: 8 (7142) 530-830

Е-mail:  k.syundikov@kostanay.gov.kz


Адал Ұрпақ ерікті мектеп клубтары туралы

 «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асыру іс-шаралар жоспары бойынша 13-ші қадамның 9 - тармағын іске асыру мақсатында 2016 жылы Қазақстан Республиканың жалпы білім беру мектептерінде азаматтық-патриоттық тәрбие және рухани-адамгершілік мән-мәтінінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағдарламасы енгізілді.

Рухани-адамгершілік және азаматтық-патриоттық тәрбиелеу контекстінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті мектеп ортасында қалыптастыру бағдарламасының 2016-2017 оқу жылындағы апробациясы «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубтарының одан әрі дамуының жоғары әлеуетін көрсетеді.

2017-2018 оқу жылының басынан облыстың білім беру ұйымдарында мектеп ортасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бағдарламасының іске асырылуы бойынша белсенді жұмыс жүргізілуде.

Өскелең ұрпақ арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубтарының рөлі орасан зор. Қостанай облысының білім беру кеңістігінде педагогикалық ұжымдар аталған жұмысты оқу жылының басынан бастап мақсатқа сай және жүйелі түрде жүргізуде (анықтама үшін: 2016-2017 оқу жылында жалпы саны 12673 қатысушыны қамтыған 428 клуб құрылды. Барлығы 514 мектеп, олардың ішінде 88 бастауыш мектеп (1-4 сыныптар).

Өскелең ұрпақта сыбайлас жемқорлық көріністеріне нөлдік шыдамдылық қағидаларын қалыптастыру заттық-кеңістіктік дамытушы ортаны мазмұнды ету арқылы жүзеге асырылуда. Мұндай шаралар қатарына стендтер жасау, сыныптарда және дәліздерде «Парасатты азамат» бұрыштарының орнатылуы жатады.

         Ағымдағы жылда,  білім алушылар арасында «Адал ұрпақ» патриоттық клуб мүшелерінің отырысы, сынып сағаттары, дөңгелек үстелдер, «Қоғамдық тәртіп негіздері» атты пікірталас практикумдары және «Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу» тақырыбында іскерлік ойындар, «Қазақстан – құқықтық мемлекет» атты айлықтары өтті. Оқушылар арасында «Адал және сатылмайтын еңбек бейнесі» атты сурет конкурстары және эссе жазудан байқаулар өткізілді.

Ағымдағы жылғы қазан айында  Қостанай қаласында «Адал ұрпақ» мектеп клубтарының  облыстық слеті өтті. Іс-шара Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті, «SS brothers Consult Realty» ЦКО мен Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасымен ұйымдастырылды және «Адал Қазақстан» біріңғай ұранымен өткізілді. Аталған шараға «Адал ұрпақ» ерікті мектеп клубтарының 400-ден астам делегаттары қатысты.

Слет барысында ерікті клубтардың белсенділері арасында суреттер және мәтінді мәнерлеп оқу сайысының жеңімпаздары мен жүлдегерлері мақтау қағаздары мен естелік сыйлықтармен марапатталды.

Ағымдағы жылдың қорытындысы бойынша «Адал ұрпақ» үздік ерікті мектеп клубы болып Рудный қаласының № 7 мектеп-гимназиясы танылды.

 Мөлдір Шериева, Қазақстан Республикасы  Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің бас маманы

 

 

Важный фактор в современных конкурентных условиях

 Президент страны Н.А. Назарбаев в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» отметил, что Казахстан строит «меритократическое общество, где каждый должен оцениваться по личному вкладу и по личным профессиональным качествам. 

Таким образом, Глава государства обозначил перед государственными служащими четкий ориентир, в частности, предложить населению знания, услуги, интеллектуальные продукты, наконец, качество трудового ресурса. Особенность завтрашнего дня в том, что именно конкурентоспособность человека становится фактором успеха нации.

В этой связи, неукоснительное соблюдение государственными служащими действующего законодательства в сфере государственной службы, противодействию коррупции, Этического кодекса, профильных правовых актов является важным фактором в современных конкурентных условиях.

Неоднократно отмечалось, что любые правонарушения наносят колоссальный урон интересам общества и становятся фактором, сдерживающим экономический рост любой страны, поэтому рассмотрение и обсуждение на заседаниях Совета по этике итогов деятельности государственных органов по вопросам реализации законодательства о государственной службе и противодействию коррупции способствует повышению эффективности работы государственного аппарата.

За 9 месяцев 2017 года проведено 11 заседаний Совета по этике, на которых рассмотрено 46 вопросов, в том числе заслушаны отчеты об итогах работы по профилактике нарушений законодательства о государственной службе и противодействию коррупции, а также о принятых мерах по исполнению Плана реализации Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы 4-х акимов районов и 9-ти руководителей госорганов, уполномоченного по этике, рассмотрены результаты 4 проведенных анализов, проблемные вопросы в деятельности государственных  органов, выявленных в ходе проведения внешнего анализа коррупционных рисков.

По итогам вынесено 213 рекомендаций, из них 177 для руководителей местных исполнительных органов, 36  руководителей территориальных подразделений центральных государственных органов.

Рекомендации Совета по этике, прежде всего, направлены на активизацию деятельности государственных органов, повышение уровня знаний государственных служащих по соблюдению законодательства о противодействии коррупции, государственной службе и государственных услугах, Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан; активизацию работы по антикоррупционному просвещению в рамках взаимодействия с НПО,  усиление работы по внутреннему контролю за качеством оказания государственных услуг, анализ возникновения коррупционных рисков, конфликта интересов и принятие мер по их устранению.

Советом по этике рассмотрено 16 дисциплинарных дел, в том числе в отношении числе 4-х акимов сельских округов, 4-х заместителей руководителей территориальных подразделений центральных государ-ственных органов и 8-ми руководителей местных исполнительных органов.

В отношении 13 виновных лиц приняты меры дисциплинарного характера с наложением взысканий, в том числе 5 за проступки, дискредитирующие государственную службу (предупреждение о неполном служебном соответствии) , 8 за нарушение норм Этического кодекса государственных служащих (3 – замечание, 3- выговор, 2 - предупреждение о неполном служебном соответствии).

В настоящее время на территории области реализуется пилотный проект по введению самостоятельной работы членов Совета по этике, инициированный Агентством Республики Казахстан по делам  государственной службы и противодействию коррупции.

         В рамках проекта членами Совета по этике осуществлены приемы граждан по личным вопросам в Мендыкаринском, Узункольском районах и городе Костанае, в онлайн режиме организованы лекции для государственных служащих области «Антикоррупционная стратегия 2015-2025» и «Роль общества, политических партий и СМИ в деле противодействия и превенции коррупции».

Кроме того, в городе Костанае и Костанайском районе проведены рейды по установлению фактов нерационального использования служебного автотранспорта, по итогам которых возбуждено и рассмотрено на заседании Совета по этике дисциплинарное дело в отношении одного из акимов сельских округов области.

Исторический опыт человечества показывает, что действия людей в обществе должны быть согласованы и, при всем своём разнообразии, должны подчиняться определенным социальным нормам.

Функцию такого согласования для государственных служащих совместно с другими формами общественной деятельности выполняет Совет по этике.

Ведь любая активная форма человеческой деятельности, особенно профессиональная, нуждается в определенных критериях оценки, отсутствие таких критериев или несоответствие им отрицательно сказывается на результате работы.

  Тулемисова А.,  главный специалист Управления контроля в сфере госслужбы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области  
«Принципы и факторы успеха в деятельности наставника»

Каждый человек при устройстве на новую работу вынужден адаптироваться не только к новым должностным обязанностям, но и к коллективу. Адаптация на рабочем месте является важнейшей составляющей кадровой работы. Для того, чтобы повысить эффективность адаптации сотрудника к новым для него рабочим условиям целесообразно использовать такой мощный институт, как наставничество.  

Согласно Правилам и условиям прохождения испытательного срока и порядка закрепления наставников, утвержденных приказом Председателя 
Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы
и противодействию коррупции от 21 октября 2016 года №21 наставничество - это процесс адаптации и профессиональной подготовки служащих к самостоятельному выполнению служебных обязанностей.

Наставник – государственный служащий, закрепляемый за служащим, оказывающий ему практическую помощь в его профессиональной адаптации. 

Наставничество является одним из наиболее эффективных способов передачи знаний и навыков молодым сотрудникам в процессе их адаптации в новом коллективе. Опытный наставник, пользующийся авторитетом и вызывающий доверие у новичка, делится своим опытом, опираясь на теоретические знания, на свой реальный опыт и решение реальных задач. Такой человек активно помогает новому работнику набраться профессионализма в кратчайшие сроки, чем обеспечивает должное функционирование структурного подразделения и всего учреждения в целом.

Наставники должны присутствовать в учреждении постоянно, должен быть сформирован резерв наставников – список государственных служащих, рекомендованных советом наставников для наставнической деятельности. Резерв наставников формируется из числа государственных служащих со стажем государственной службы не менее двух лет, обладающих высокими профессиональными качествами, имеющих результаты оценки деятельности за последний год не ниже «эффективно», склонность к воспитательной работе и пользующихся авторитетом в коллективе, а также не имеющих за последний год дисциплинарных взысканий. В государственных органах со штатной численностью менее десяти единиц резерв наставников не формируется.
          Выбирая кандидата на наставничество, руководство обращает внимание на все деловые и личные качества работника. Как уже было отмечено выше, такой специалист должен иметь определённый стаж и опыт, обладать необходимой квалификацией, навыками и умениями. Его желание стать наставником должно быть добровольным либо он выражает согласие с выбором руководителя в письменном виде. Также кандидат должен обладать определённой психологической устойчивостью: выдержкой, уравновешенностью, умением делать логические выводы, и навыком внедрять креативные методики обучения. Важно умение и желание общаться с новыми работниками. Способность понятно излагать свои требования.

 И.о. руководителя Управления

государственной службы

Департамента Агентства РК по делам

государственной службы и противодействию

коррупции по Костанайской области                                          А. Оспанова

Антикоррупционные стандарты: значение и применение

 Согласно Закона «О противодействии коррупции» одной из мер противодействия коррупции наряду с анализом коррупционных рисков и антикоррупционным мониторингом является формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов.

Антикоррупционные стандарты -  это установленная для обособленной сферы общественных отношений система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

Антикоррупционные стандарты разрабатываются государственными органами, организациями и субъектами квазигосударственного сектора при участии общественности и учитываются при разработке законодательства и в правоприменительной практике.

Целью разработки антикоррупционных стандартов является установление системы рекомендаций, направленной на предупреждение коррупции в определенной сфере жизнедеятельности.

Задачами разработки антикоррупционных стандартов являются формирование устойчивого антикоррупционного поведения у лиц, работающих в обособленной сфере общественных отношений и своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий.

Как уже говорилось ранее, антикоррупционные стандарты разрабатываются для обособленных сфер общественных отношений, к которым могут быть отнесены: здравоохранение, образование, культура и спорт, сельское хозяйство, энергетика и так далее.

Антикоррупционные стандарты определяют действия и решения лиц, работающих в обособленной сфере общественных отношений, направленные на неукоснительное соблюдение установленных правил и предотвращение коррупционных проявлений.

В основе антикоррупционного стандарта должны быть заложены непосредственные действия по исполнению должностных обязанностей с точки зрения недопущения проявлений коррупции при:

1) реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере, затрагиваемой антикоррупционным стандартом;

2) подготовке и принятии управленческих и иных решений в пределах своей компетенции;

3) подготовке проектов нормативных правовых актов;

4) иных общественно значимых отношениях в зависимости от специфики соответствующей сферы жизнедеятельности.

Антикоррупционные стандарты разрабатываются государственными органами, организациями и субъектами квазигосударственного сектора при участии общественности и учитываются при разработке законодательства и в правоприменительной практике.

Участие общественности может обеспечиваться путем размещения на интернет-ресурсе разработчика проекта антикоррупционного стандарта и сбора предложений и замечаний к нему, проведения общественных слушаний, заседаний в формате «круглого» стола для обсуждения разрабатываемого проекта антикоррупционного стандарта.

Антикоррупционные стандарты утверждаются решением руководителя государственного органа, организации, субъекта квазигосударственного сектора, курирующего обособленную сферу общественных отношений.

Утвержденные антикоррупционные стандарты подлежат опубликованию на интернет – ресурсе разработчика и в иных средствах массовой информации.

Дисциплинарная или материальная ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение антикоррупционного стандарта устанавливается решением руководителя государственного органа, организации, субъекта квазигосударственного сектора, курирующего определенную сферу жизнедеятельности.

Контроль за соблюдением антикоррупционных стандартов возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений государственного органа, организации, субъекта квазигосударственного сектора.

Информация о соблюдении (несоблюдении) антикоррупционных стандартов используются при аттестации и оценке эффективности работы сотрудников органа, организации.

 

Мухамбетова Г.С., главный специалист Управления профилактики коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области 

 

О роли предпринимателей в устранении причин и условий, способствующих коррупции

 

Главой государства развитие предпринимательства, обозначено стратегическим приоритетом реализации государственной политики Республики Казахстана.

Мировой опыт показывает, что активность субъектов малого и среднего предпринимательства влияет на становление страны в целом. Казахстан провозгласил курс на формирование социально-ориентированного рыночного общества, который требует целенаправленных преобразований, направленных на преодоление монополизма и развитие конкуренции. Однако сегодня субъекты предпринимательства сталкиваются со множеством проблемных вопросов, в числе которых бюрократизм и коррупционные проявления.

Новое антикоррупционное законодательство на сегодняшний день позволяет государственным органам совместно с бизнесом и субъектами квазигосударственного сектора поэтапно устранять данные проблемы.

         Одним из действенных механизмов профилактики коррупции является анализ коррупционных рисков.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в текущем году проведен анализ коррупционных рисков в сфере предпринимательства по Костанайской области.

         В соответствии с проведенным анализам по проблемным вопросам в сфере сельского хозяйства, в том числе связанных с нарушением прав и законных интересов предпринимателей установлены следующие факты, дискредитирующие государственную службу, такие как: необоснованный отказ при получении субсидий, непредоставление справки об отказе в предоставлении субсидий, нарушение прав предпринимателей при получении лицензии на право применения пестицидов аэрозольным и фумигационным способом, проблемный вопрос получения фитосанитарного и карантинного сертификата.

         Наряду с этим в сфере архитектуры и градостроительства также имеются проблемные вопросы в виде создания излишних барьеров при допуске субъектов предпринимательства к работе с носителями картографо-геодезической информации, неправомерных отказов в предоставлении земельного участка, а также коррупционных рисков органов архитектурно-строительного контроля в области в сфере технического надзора.

         Как показал анализ, и в сфере земельных отношений встречаются проблемные вопросы, зачастую связанные с отказами в предоставлении земельных участков для строительства в черте населенного пункта, истребования излишних документов при предоставлении земельных участков, необоснованных ограничений местных исполнительных органов в сроке предоставления земельных участков в аренду под рекламные конструкции, неправомерного изъятиея земельных участков, находящихся в собственности у субъектов предпринимательства, под государственные нужды, а также неправомерного отказа в изменении целевого назначения земельных участков.

          Практика показывает, государственные услуги находятся в топе функций, по которым допускаются такие нарушения как: отсутствие оснований для отказа в оказании государственной услуги, несоответствие процесса фактического оказания услуги утвержденному стандарту или регламенту и неравный доступ к получению государственной услуги.

         Таким образом, согласно вынесенных Департаментом рекомендаций, следует, что обеспечение экономической безопасности государства невозможно без резкого снижения доли коррупции, которая препятствует развитию малого и среднего бизнеса, приводит к хищению природных ресурсов, осуществлению  невыгодных для национальной экономики инвестиций и т.п.

         С целью формирования «обратной связи» с предпринимателями региона,  в 2017 году Департаментом подведены итоги специального социального  опроса.

         При оценке барьеров, препятствующих нормальному развитию бизнеса в Костанайской области, респондентами отмечено, что наибольшее влияние на условия ведения бизнеса оказывают вопросы кредитно-денежной политики. В частности к числу наиболее важных негативных факторов отмечены: инфляция – 69% и валютное регулирование – 49%.

Подобная позиция предпринимателей не отличается от средней по Республике, поскольку инфляционные процессы и проблемы курсовой валютной устойчивости, на сегодняшний день, являются основным негативным трендом развития экономики в Казахстане. Также 84% респондентов отметили проблемы налогового регулирования, в частности размер налогов и сборов.

В ходе исследования рассмотрены основные причины коррупционных правонарушений. При рассмотрении информации предоставленной предпринимателями и бизнесменами, выявлено, что в качестве наиболее выраженных проблемных моментов респондентами отмечены причины, оказывающие наибольшее воздействие на эффективность ведения бизнеса, связанные с временем, затрачиваемым на прохождение управленческих решений. Такие, например, как отсутствие возможности решения вопроса другим путем и большие сроки решения вопроса. Эти причины составили соответственно – 62% и 49%.

По мнению предпринимателей, уровень коррупции Костанайской области характеризуется как «средний», что, в общем, совпадает с точкой зрения населения по региону.

В разрезе сфер предпринимательства на наибольшее увеличение указали предприниматели, занятые в сфере бытового обслуживания – 40%, строительство и ЖКХ – 37,5%. Наибольшее снижение отмечено в сфере – финансов, страхования и налогов – 69,2%, компьютерные услуги – 57,1%, транспорт и авторемонт – 53,3%, образование и наука – 50%.

К числу сфер, в которых предпринимателям приходилось сталкиваться с ситуацией, когда решение вопроса упрощал «подарок» (деньги, услуги, блага) предоставленный уполномоченному лицу 33% опрошенных отнесли сферу образования, 31% - отметил сдачу налоговой отчетности, сбор налогов, 29% - отметили сферу здравоохранения.

Таким образом, формирование антикоррупционной среды в  предпринимательской деятельности должно иметь комплексный, многоуровневый характер, поскольку данная деятельность служит экономическим базисом для достижения стратегических целей реализации индустриально – инновационного развития страны.

Создание благоприятных условий является одной из главнейших задач, стоящих перед государством. Именно предпринимательские структуры всех уровней способны обеспечить максимальную занятость и повысить жизненный уровень населения, а следовательно и обеспечить улучшение социального климата, необходимого для дальнейшего социально-экономического развития Республики Казахстан.

Альбина Жумабаева, главный специалист Управления профилактики коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области  

 Мемлекеттік қызмет саласындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар!

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті мемлекеттiк органдардың Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамасын сақтауын, мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдепті сақтауын, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады.

         Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 804-бабына сәйкес мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның лауазымды тұлғалары соттар қарайтын аталған кодекстің 99, 154, 173, 462 (үшінші және төртінші бөліктері), 465, 661, 676, 677, 678, 679, 680, 681-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстер бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар жасауға құқығы бар.

         Сонымен қатар, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган осы Кодекстiң 274, 473, 475-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.

Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы мен оның орынбасарлары, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшелерінің басшылары мен олардың орынбасарлары құқылы.

         Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 99-бабы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңнамасын бұзу, яғни бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға конкурстық іріктеу рәсімін бұзу түріндегі құқықбұзушылық бойынша лауазымды адамдарға отыз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

Осы баптың екінші бөліміне сәйкес адамдарды мемлекеттік әкімшілік лауазымнан құқыққа сыйымсыз босату – лауазымды адамдарға алпыс айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

Ағымдағы жылдың өткен уақытында Департаментпен Кодекстің аталған баптарымен лауазымды тұлғаларға 14 әкімшілік іс қозғалды, осы істер сотпен және Департаментпен қаралып кінәлі тұлғаларға 974 484 теңге мөлшерінде әкімшілік айыппұлдар салынған.

Мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мемлекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып табылады және мемлекеттік қызметшілердің моральдық-әдептілік бейнесіне жоғары талаптар қояды.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызметшілернің әдеп кодексінің мінез-құлық стандарттары сәйкес мемлекеттік қызметшілер жасағаны үшін заңнамада тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық көзделген құқық бұзушылықтар мен теріс қылықтарды жасауға жол бермеуге тиіс.

 А. Оташев,  Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша Департаментінің бас маманы 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

28 сентября 2017 года в 15:00 в г.Рудный состоится заседание Совета по этике, организованное Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области.

В рамках заседания планируется рассмотреть несколько дисциплинарных дел в отношении государственных служащих области и заслушать доклады касательно результатов итогов работы по профилактики коррупционных правонарушений (повестка дня прилагается).

Приглашаем средства массовой информации к сотрудничеству и освещению данного мероприятия.

Место проведения: Зал заседаний аппарата акима г.Рудный, г.Костанай, ул. Ленина 95.

Время проведения: 28.09.2017 г. в 15.00 часов.

Управление профилактики коррупции Департамента Агентства РК 

по делам государственной службы и противодействию коррупции

 по Костанайской области

Контакты:  Официальный сайт: www.kyzmet.gov.kz, адрес Департамента: г. Костанай, ул. Касымканова 34., тел.: 8 (7142) 393-165

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

Выездного заседания Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции в Костанайской области город Рудный 28 сентября 2017 года 15 часов 00 минут

1. О мерах, принимаемых по исполнению Плана реализации Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы государственными органами города Рудный

Информирует: Аким города Рудного Гаязов Бахытжан Темирович

 

2. О мерах, принимаемых по исполнению Плана реализации Антикоррупционной стратегии на 2015-2025 годы государственными органами Амангельдинского района

Информирует: Аким Амангельдинского района Утегенов Нуржан Каиыржанович

3. Об итогах работы по профилактики нарушений законодательства о государственной службе и противодействию коррупции в РГУ «Департамент статистики Костанайской области Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан»

Информируют: Главный специалист Управления контроля в сфере государственной службы Касенов Айдос Кулбаевич Руководитель Департамента статистики Костанай-ской области Баримбеков Канат Шельбаевич

4. Дисциплинарное дело в отношении акима Глазуновского сельского округа Костанайского района Нургазина Бауыржан Ерденович

Информирует: Главный специалист Управления контроля в сфере государственной службы Оташев Азамат Сейткалиевич

 

Торжественное мероприятие в честь празднования

Дня Конституции Республики Казахстан

 

29 августа 2017 года в зале заседаний Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области (далее - Департамент) состоялось торжественное мероприятие в честь празднования 30 августа - Дня Конституции Республики Казахстан.

Как отметил в своей приветственной речи и.о. руководителя Департамента, председатель Совета по этике Искендиров Асхат Батыржанович,  каждый год в этот день по всей стране проходят массовые мероприятия, концерты и праздничные салюты. Все люди празднуют установившуюся, ранее независимость Казахстана, ее свободу и социальное достояние. Конституция Казахстана - это основной закон, в котором указаны главные приоритеты конституции - это свобода, человек есть важный фактор развития всего Казахстана в целом.

В честь празднования Дня Конституции Республики Казахстан и добросовестное исполнение должностных обязанностей грамотой Председателя  Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции награждена Мухамбетова Гульмира Сериковна – главный специалист управления профилактики коррупции Департамента, благодарностью награжден Жарасбаев Олжас Жарасбаевич – главный специалист управления государственной службы Департамента.

Также четверо сотрудников Департамента награждены грамотой исполняющего обязанности руководителя Департамента.

В торжественной обстановке главный специалист административного управления Искакова А.Г. принесла присягу административного государственного служащего Республики Казахстан.

 

Есимтаев К.Т.руководитель административного управления Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области

Қазақстан Республикасының Конституция

күніне арналған салтанатты іс-шара

 

2017 жылғы 29 тамызда  ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің мәжіліс залында 30 тамыз - Қазақстан Республикасының Конституция күніне арналған салтанатты іс-шара өткізілді.

Департамент басшысының м.а. Ескендіров Асхат Батыржанұлы өзінің құттықтау сөзінде атап өткендей жыл сайын осы күні бүкіл елде жаппай іс-шаралар, концерттер мен мерекелік отшашулар өтеді. Қазақстанның Конституциясы - бұл конституцияның негізгі артықшылықтары-адам және оның бостандығы көрсетілген басты заң.

Қазақстан Республикасының Конституция күнін тойлауына орай және өзінің қызметтік міндеттерін адал орындағаны үшін ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының мадақтамасымен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу басқармсының бас маманы – Мұхамбетова Гүлмира Серікқызы, мемлекеттік қызмет басқармасының бас маманы - Жарасбаев Олжас Жарасбайұлы алғыс хатпен марапатталды.

Сонымен қатар Департаменттің төрт маманы Департамент басшысының міндетін атқарушының мадақтамасымен марапатталды.

Салтанатты түрде әкімшілік басқармасының бас маманы Искакова Әйгүл Ғалымқызы Қазақстан Республикасының әкімшілік мемлекеттік қызметшісінің антын қабылдады.

 

Есімтаев Қ.Т. - ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің  әкімшілік басқармасының басшысы  

Внутреннее заседание Департамента

 

31 августа  текущего года в стенах Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области состоялось внутреннее заседание по вопросам повышения качества рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

В ходе заседания заслушан доклад прокурора по надзору за законностью в сфере правовой статистики и специальных учетов по г.Костанай Азамата Жаксыбаева, в котором спикер подробно остановился на практической стороне вопроса реализации норм Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

Также заслушан доклад главного специалиста управления профилактики коррупции Департамента Гульмиры Мухамбетовой об итогах анализа коррупционных рисков в деятельности Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

 

Бедыч Е.С., ведущий специалист управления профилактики коррупции Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области

 

Департаменттің ішкі отырысы

 

А.ж. 31 тамызда  ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша Департаментінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарастырудың сапасын арттыру мәселелері бойынша ішкі отырыс өткізілді.

Отырыс барысында Қостанай облысы бойынша құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі басқармасының Қостанай қаласы бойынша құқықытық статистика және арнайы есепке алу саласындағы заңдылықты қадағалау прокуроры Азамат Жақсыбаевтың баяндамасы тыңдалды. Сөз сөйлеуінде ол ҚР «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау» туралы заңының іске асырылуының тәжірибелік жақтарына нақтырақ тоқталды. 

Сонымен қатар Департаменттің сыбайлас жемқорлықтың алдын алу басқармасының бас маманы  Гүлмира Мұхамбетованың Денсаулық сақтау басқармасындағы жемқорлық тәуекелдерін талдау нәтижелері туралы  баяндамасы тыңдалды.

Бедыч Е.С. - ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің  сыбайлас жемқолықтың алдын алу басқармасының маманы


Заседание Экспертного Совета

 

29 августа  текущего года на базе областного акимата под председательством заместителя акима Костанайской области Мырзалиева М.И. состоялось заседание Экспертного совета, в котором приняла участие руководитель управления государственных услуг Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области Шагирова Г.К.

В ходе заседания рассмотрены вопросы по совершенствованию деятельности государственных органов с целью поддержки и защиты частного предпринимательства, в том числе по устранению административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса.  

 

Бедыч Е.С., ведущий специалист управления профилактики коррупции Департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области


Брифинг в областном пресс-клубе

3 августа 2017 года в Региональной службе коммуникаций области состоялся брифинг заместителя руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области, заведующего секретариатом Совета по этике Искендирова А.Б. с участием представителей областных и республиканских средств массовой информации.

В ходе брифинга Асхат Искендиров рассказал, что с 01 февраля по 20 апреля т.г. прошли тестирование 4414 служащих, из них МИО – 2539 (58%), ТПЦГО – 1875 (42%). Результаты по тестированию: превосходно – 1418 (МИО – 566, ТПЦГО – 852) (33% от общего количества прошедших тестирование), эффективно – 2832 (МИО – 1849, ТПЦГО – 983) (64%), удовлетворительно – 151 (МИО – 115, ТПЦГО – 36) (3%), минимально – 13 (МИО – 9, ТПЦГО – 4) (0,3%).

Также он отметил, что у сотрудников местных органов ярко выражены компетенции «стрессоустойчивость» и «информирование потребителей услуг».

По итогам аттестации из числа прошедших аттестацию (4381 госслужащий):

590 (13,5%) служащих – рекомендованы к повышению в должности;

3744 (85,5%) – соответствует занимаемой должности;

37 (0,8%) – рекомендованы к понижению в должности;

8 (0,2%) – рекомендованы к увольнению.

На сегодняшний день работа по исполнению рекомендаций аттестационных комиссий продолжается.

В завершении брифинга журналистами были заданы интересующие их вопросы, на которые спикерами были даны подробные ответы.


Тезисы выступления зам.руководителя
Департамента АДГСПК по Костанайской
области Искендирова А.Б. 03 августа 2017г.

 

        Во исполнение 15-ГО ШАГА Плана нации и Указа Президента (от 30.12.2016г. №404), проведена аттестация госслужащих корпуса «Б» Костанайской области.

  По состоянию на 1 июля 2017 года, прошли аттестацию 4381 служащий местных исполнительных и террподразделений центральных госорганов.

Этап «тестирование на оценку личных компетенций».

С 01 февраля по 20 апреля прошли тестирование 4414 служащих, из них МИО – 2539 (58%), ТПЦГО – 1875 (42%).

Результаты по тестированию: превосходно – 1418 (МИО – 566, ТПЦГО – 852) (33% от общего количества прошедших тестирование), эффективно – 2832 (МИО – 1849, ТПЦГО – 983) (64%), удовлетворительно – 151 (МИО – 115, ТПЦГО – 36) (3%), минимально – 13 (МИО – 9, ТПЦГО – 4) (0,3%).

Как уже отмечалось руководством Агентства у сотрудников местных органов ярко выражены компетенции «стрессоустойчивость» и «информирование потребителей услуг».

Аттестационная комиссия и решение

Из числа прошедших аттестацию (4381 госслужащий):

590 (13,5%) служащих – рекомендованы к повышению в должности;

3744 (85,5%) – соответствует занимаемой должности;

37 (0,8%) – рекомендованы к понижению в должности;


8 (0,2%) – рекомендованы к увольнению.

По уровню аттестационной комиссии аттестацию прошли:

в Высшей аттестационной комиссии – 43 (1%) служащих;

на 2 и 3 уровнях – 4338 (99%) служащих.

Относительно рекомендованных к повышению

Решение о рекомендации к повышению аттестационной комиссией принято в отношении 590 служащих, из них:

- по уровню аттестационной комиссии:

в ВАК – 5 из 43 (12%),

на 2 и 3 уровнях – 585 из 4338 (13%);

- по гендерному признаку: мужчины – 295 (50%),

женщины – 295 (50%);

- по территориальности (уровню должностей):

городского/районного уровня – 407 (69%),

областного уровня – 183 (31%);

- по стажу в занимаемой должности:

до 1 года – 98 (17%),

от 1 до 5 лет – 322 (55%),

от 5 до 10 лет – 96 (16%),

свыше 10 лет – 74 (13%);

- по возрасту: до 23 лет – 4 (1%),

от 23 до 30 лет – 139 (24%),

от 30 до 40 лет – 210 (36%),

от 40 до 50 лет – 156 (26%),

свыше 50 лет – 81 (14%);

- по общему результату тестирования на ОЛК:

превосходный – 237 (40%),

эффективный – 340 (58%),

удовлетворительный – 13 (2%);

- по результату годовой оценки госслужащего:

превосходно – 123 (21%),

эффективно – 412 (70%),

удовлетворительно – 18 (3%),

не проходили – 37 (6%);

- по исполнению рекомендации: исполнено – 69 (12%),

не исполнено – 521 (88%).

Таким образом, проведенным анализом установлено, что к повышению рекомендовано равное количество мужчин и женщин.

Однако, данное решение принято в основном в отношении должностей городского/районного уровня чем областного.

Также преимущественно, это лица достигшие возраста от 30 до 40 лет, и имеющие стаж в занимаемой должности от 1 до 5 лет.

При этом установлено, что к повышению рекомендованы в основном служащие, показавшие общий результат тестирования на ОЛК – «эффективный», с достоверностью ответов – «удовлетворительная» (т.е. свыше 50%), и имеющие годовую оценку деятельности госслужащего – «эффективно».

Анализом установлены 3 факта, когда служащий проработал в должности свыше 10 лет и не был замечен своим руководством, но благодаря накопленному опыту по итогам аттестации его рекомендовали на повышение, и он занял руководящую должность.

Так, главный специалист ГУ «Аппарат акима Федоровского сельского округа Федоровского района» Калиевская С.В., проработав в данной должности свыше 10 лет, по итогам аттестации рекомендована к повышению и назначена на должность руководителя отдела этого же ГУ. 

Главный специалист ГУ «Рудненский городской отдел занятости и социальных программ» Грищенко О.А., проработав в данной должности свыше 10 лет, по итогам аттестации рекомендована к повышению и назначена на должность заведующего сектором этого же ГУ. 

Главный специалист отдела анализа государственных доходов управления анализа и рисков Департамента государственных доходов по Костанайской области Жусупова А.К., проработав в данной должности свыше 10 лет, по итогам аттестации рекомендована к повышению и назначена на должность руководителя отдела по работе с персоналом управления человеческих ресурсов этого же департамента.

Относительно рекомендованных к понижению

Решение о рекомендации к понижению аттестационной комиссией принято в отношении 37 служащих, из них:

- по уровню аттестационной комиссии:

в ВАК – 3 из 43 (7%),

на 2 и 3 уровнях – 34 из 4338 (1%);

- по гендерному признаку: мужчины – 25 (68%),

женщины – 12 (32%);

- по территориальности (уровню должностей):

городского/районного уровня – 27 (73%),

областного уровня – 10 (27%);

- по стажу в занимаемой должности:

до 1 года – 12 (32%),

от 1 до 5 лет – 18 (49%),

от 5 до 10 лет – 6 (16%),

свыше 10 лет – 1 (3%);

- по возрасту: до 23 лет – 2 (5%),

от 23 до 30 лет – 12 (32%),

от 30 до 40 лет – 8 (22%),

от 40 до 50 лет – 11 (30%),

свыше 50 лет – 4 (11%);

- по общему результату тестирования на ОЛК:

превосходный – 9 (24%),

эффективный – 25 (68%),

удовлетворительный – 3 (8%);

- по достоверности ответов при тестировании на ОЛК:

высокая – 3 (8%),

удовлетворительная – 17 (46%),

низкая – 17 (46%);

- по результату годовой оценки деятельности госслужащего:

превосходно – 7 (19%),

эффективно – 25 (68%),

удовлетворительно – 2 (5%),

не проходили – 3 (8%);

- по исполнению рекомендации аттестационной комиссии:

исполнено – 28 (76%),

не исполнено – 9 (24%).

Таким образом, проведенным анализом установлено, что к понижению рекомендовано мужчин больше, чем женщин.

Однако, данное решение принято в основном в отношении должностей городского/районного уровня чем областного.

Также, преимущественно это лица достигшие возраста от 23 до 50 лет, и имеющие стаж в занимаемой должности в среднем до 5 лет.

При этом установлено, что к понижению рекомендованы в основном служащие, показавшие общий результат тестирования на ОЛК – «эффективный», с низкой (т.е. менее 50%) достоверностью ответов.

Рекомендации аттестационной комиссии к понижению в государственной должности реализованы на 76%.

Относительно рекомендованных к увольнению

Решение о рекомендации к увольнению аттестационной комиссией принято в отношении 8 служащих, из них:

- по уровню аттестационной комиссии:

в ВАК – 0,

на 2 и 2 уровнях – 8 из 4338 (0,2 %);

- по гендерному признаку: мужчины – 5 (63%),

женщины – 3 (37%);

- по территориальности (уровню должностей):

городского/районного уровня – 5 (63%),

областного уровня – 3 (37%);

- по стажу в занимаемой должности:

от 1 до 5 лет – 7 (88%),

от 5 до 10 лет – 1 (12%);

- по возрасту: от 30 до 40 лет – 2 (25%),

от 40 до 50 лет – 4 (50%),

свыше 50 лет – 2 (25%);

- по общему результату тестирования на ОЛК:

превосходный – 1 (12%),

эффективный – 6 (75%),

удовлетворительный – 1 (12%);

 

- по достоверности ответов при тестировании на ОЛК:

высокая – 2 (25%),

удовлетворительная – 5 (63%),

низкая – 1 (12%);

- по результату годовой оценки деятельности госслужащего:

эффективно – 6 (75%),

удовлетворительно – 2 (25%);

- по исполнению рекомендации аттестационной комиссии:

исполнено – 5 (63%),

не исполнено – 3 (37%).

Таким образом, проведенным анализом установлено, что к увольнению рекомендовано мужчин больше, чем женщин.

Решения приняты в основном в отношении должностей городского/районного уровня.

Что касается возраста, то это преимущественно лица достигшие возраста от 40 до 50 лет, и имеющие стаж в занимаемой должности в среднем от 1 до 5 лет.

Вместе с тем, рекомендации аттестационной комиссии к увольнению реализованы на 63%.

        Работа по исполнению рекомендаций аттестационных комиссий продолжается. При этом, в 2-х районах 2 служащих рекомендованных к понижению и увольнению обжаловали результаты аттестации в суде (Костанайский район – Бекмагамбетова А., Карасуский – Кошкаров Т.Б.). По итогам рассмотрения иска с участием сотрудников Департамента обоим отказано в удовлетворении исковых требований.ПРЕСС-РЕЛИЗ

Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области проводится системная работа по реализации единой государственной политики в сферах госслужбы, профилактики коррупции и повышению качества оказания госуслуг.

27 июля т.г. Департаментом на базе областного пресс-клуба планируется проведение брифинга по итогам деятельности Департамента за I полугодие 2017 года.

С информацией перед журналистами выступит заместитель руководителя, заведующий секретариатом Совета по этике Департамента Искендиров Асхат Батыржанович.

Брифинг состоится 27 июля 2017 года в 15:30 часов.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области

Тел. 393-516


ПРЕСС-РЕЛИЗ

В рамках 15 шага Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ Глава государства обозначил проведение комплексной аттестации действующих государственных служащих.

В период с 1 февраля по 30 июня 2017 года в Костанайской области аттестацию прошло 4381 административных государственных служащих Костанайской области.

3 августа т.г. Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области на базе областного пресс-клуба планируется проведение брифинга по итогам проведения комплексной аттестации государственных служащих корпуса «Б» в Костанайской области.

С информацией перед журналистами выступят заместитель руководителя, заведующий секретариатом Совета по этике Департамента Искендиров Асхат Батыржанович, а также и.о. руководителя управления государственной службы Департамента Оспанова Алия Серикбаевна.

Брифинг состоится 3 августа 2017 года в 15:30 часов.

Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области

Тел. 393-516


Мобильная группа в г.Аркалык

2 августа т.г. в рамках работы антикоррупционной мобильной группы руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области Бекжанова Б.А. состоялся выезд в г.Аркалык.

В ходе поездки проведены семинар-совещания с государственными служащими аппарата акима г.Аркалык и организованы встречи с коллективами районных филиалов НДП «Нур Отан», ЦОН, Палаты предпринимателей. Также Бекжанов Б.А. посетил Аркалыкский государственный педагогический институт, где встретился с преподавательским составом.

В рамках указанных встреч Мобильная группа разъяснила основные положения Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: Глобальная конкурентоспособность», Плана нации «100 конкретных шагов» и проинформировала слушателей об основных механизмах реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы.

Аналогичные встречи проведены в Наурзумском, Амангельдинском и Сарыкольском районах. Антикоррупционный автобус побывал в селах Родина и Ангарское где в рамках приемной на колесах мобильная группа ответила на вопросы местных жителей и оказала консультативную помощь.

Шериева М.Т. – главный специалист управления профилактики коррупции Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области


План мероприятий

       Аппарата акима Карасуского района

 по празднованию «Дня государственного служащего Республики Казахстан» в 2017 году

Мероприятие

Краткое содержание

Место проведения

Дата проведения

Ответственные лица

1.

Торжественное собрание посвященное «Дню государственного служащего Республики Казахстан»

Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня государственного служащего Республики Казахстан проводиться повсеместно в Казахстане.

В рамках дня госслужащего проводиться, торжественный концерт. На торжественном собрании принимают участие государственные служащие аппарата акима Карасуского района, аппарат Карасуского районного маслихата, государственные учреждения Карасуского района,  государственные служащие аппаратов акимов сел и сельских округов.

Карасуский район

с. Карасу

РДК «Достык»

23.06.2017 г.

Отдел культуры и развития языков акимата Карасуского района

Аппарат акима Карасуского района отдел кадровой работы

2.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства  «Лучший государственный служащий 2017»

Конкурс «Лучший государственный служащий» является ежегодным и традиционным в Карасуском районе.  Проводится среди административных государственных служащих Карасуского района.

Возрастная категория не регламентирована, варьируется от 23 до 35 лет и выше.

Карасуский район

с. Карасу

РДК «Достык»

23.06.2017 г.

Аппарат акима Карасуского района отдел кадровой работы

Отдел культуры и развития языков акимата Карасуского района

3.

Спартакиада  среди административных государственных служащих корпуса «Б»

Виды спорта:

·         Футбол

·         Волейбол

·         Шахматы

·         Легкая атлетика

·         Перетягивание канатов

·         Дартс

Победитель выявляется по общему зачету командной игры.

Карасуский район

с. Карасу

Стадион «Женис»

21.06.2017 г.

Отдел физической культуры и  спорта

4.

Публикация в СМИ о государственных служащих

Публикация в Карасуской районной газете «Қарасу өңірі» статьи о государственных служащих на тему  «С государственной службой связана моя трудовая деятельность»

Карасуский район

с. Карасу

Карасуская районная газета «Қарасу өңірі»

июнь 2017 года

Отдел внутренней политики акимата Карасуского района

Редакция Карасуской районной газете «Қарасу өңірі»

ПОЛОЖЕНИЕ

Карасуского районного конкурса профессионального мастерства

«Лучший государственный служащий-2017»

1.     ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Поддержка и рост профессионального мастерства государственных служащих, повышение статуса и имиджа государственного служащего.

2.     ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

Аппарат акима Карасуского района, отдел культуры и развития языков акимата Карасуского района. 

                               УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Государственные служащие аппарата акима Карасуского района,  аппарата Карасуского районного маслихата, отделов акимата Карасуского района, аппаратов акимов сел и сельских округов.

3.     ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится в два этапа: отборочный и финальный.

НА ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ жюри конкурса на совместном заседании рассматривает присланные конкурсантами заявки и очерки (эссе).

Заявка заполняется (госорганом) согласно приложению 1.

       Очерки (эссе) должны раскрывать видение конкурсанта одной из ниже перечисленных тем:

- Межотраслевое управление;

- Управление в сфере обеспечения законности, безопасности населения и территорий;

- Управление реальным сектором экономики;

- Управление социальной сферой;

- Правовое и кадровое обеспечение деятельности государственных органов;

- Организационное, информационное, документационное, финансово-экономическое, хозяйственное и иное обеспечение деятельности государственных органов.

Объем очерка не должен превышать 2 машинописных листа, форма А4, текст должен быть набран шрифтом «Times New Roman», размер шрифта 14, интервал – 1,5.

Заявки и очерки возврату не подлежат.

Отбор для участия в финальном этапе производится на основании заключения жюри конкурса по итогам рассмотрения очерков конкурсантов.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП конкурса состоит из интеллектуальной, творческой частей и блиц – тура.

Творческая часть. Личная презентация участников конкурса в творческой форме, которая может содержать элементы искусства (декламация стихотворений, исполнение песни, танца и т.д.) с применением информационных технологий. Выступление должно отражать как профессиональные, так и личностные качества конкурсанта и длиться не более 3 минут.

Интеллектуальная часть. Участники конкурса в течение 1 - 2  минут должны раскрыть свое видение предложенной темы.

Блиц – тур. Конкурсанты оцениваются на знание:

1) законодательства Республики Казахстан (Конституция Республики Казахстан, «О противодействии коррупции», «О государственной службе Республики Казахстан», Этического кодекса государственных служащих и т.д.);

2) делопроизводства;

3) государственного языка;

4) истории Республики Казахстан;

5) Трудового Кодекса Республики Казахстан;

6) Закона «О государственных символах»

4.     СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА

Для подведения итогов отборочного и финального этапов конкурса и определения победителей создается жюри в составе 5 человек.

Председатель жюри:

1.                Казиев Совет Каиржанович -  секретарь Карасуского районного маслихата.

Секретарь:

2.                Карамурзина Гульнара Робертовна – руководитель отдела кадровой работы аппарата акима Карасуского района;

Члены жюри:

3.                Керибаева Раушан Кабикеновна – руководитель аппарата акима Карасуского района;   

4.                Ерменова Алмагуль Кукеновна – руководитель отдела занятости и социальных программ Карасуского района;

5.                Турсунбаева Динара Канапияновна – руководитель отдела земельных отношений акимата Карасуского района;

6.                Бухаленко Елена Ивановна – руководитель отдела финансов акимата Карасуского района.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

Призеры конкурса награждаются в следующем порядке:

1 место – Грамота акима Карасуского района,  памятный подарок;

2 место, 3 место – Благодарственное письмо акима Карасуского района, памятный подарок.

Остальным участникам вручаются памятные подарки.

7.     СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявки и очерки для участия в предварительном этапе конкурса присылать                до 9 июня 2017 года по адресу:

с. Карасу ул. А. Исакова, 73 ГУ «Аппарат акима Карасуского района» отдел кадровой работы.

Справки по телефону: 8 (714-52) 21-5-76.

Дата проведения заключительно этапа конкурса 23 июня 2017 года РДК «Достык».

_______________________________________________________

    

Приложение 1

ЗАЯВКА

На участие в районном  конкурсе профессионального мастерства

«Лучший государственный служащий-2017»

Ф.И.О.

Число, месяц, год рождения

Наименование государственного органа

Должность

Стаж государственной службы

Контакты мобильный и рабочий телефоны, электронная почта,

адрес местожительства

Примечание (хобби и т.д)

Руководитель госоргана ______________________(Ф.И.О.)        М.П.


Отправить письмом